Page 1 of 1

Johnny Hallyday †

Posted: Thu Dec 07, 2017 2:34 am
by Тони
френския Георги Минчев
74 години - стигат ли ?
Не е съм му бил почитател, но признавам, има глас, има способността ( както Mylène) да предава емоциите си на публиката. Умееше, не, умее все още :( да запали, да грабне. Нека почива в мир, ще се помни и ще се слуша.

Re: Johnny Hallyday †

Posted: Thu Dec 07, 2017 5:46 pm
by Lisa-Loup
Много тъжно :( Страшен глас и присъствие на сцена.

Вчера цял ден пускаха негови песни по nrj.fr, а най-странното беше, когато негов двойник (някакъв много известен, Ричи лу беше, какъв..) се обади по телефона и звучеше тоооочно като него, много зловещо :shock: